angajat.co

Termeni si Conditii

10 mai 2021

Angajat.co poate modifica termenii prezentului Acord sau poate modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul în orice moment, din orice motiv și fără notificare, notificându-vă aceste modificări prin orice mijloace rezonabile, inclusiv prin e-mail înregistrat sau oferind un Acord revizuit. prin intermediul Platformei. Sunteți de acord că Angajat.co nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice modificare sau întrerupere a Serviciului. Prin utilizarea platformei și / sau a oricărui serviciu, sunteți de acord că sunteți informat despre cea mai recentă versiune a Termenilor și condițiilor aplicabile.

Acceptarea Termenilor și condițiilor

Următorii Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și toate celelalte politici la care se face referire aici sau alte documente la care se referă constituie acordul legal obligatoriu (prezentul „Acord”) între Angajat.co sau Noi și dvs. („dvs.” sau „Utilizatorul”) care utilizează pagina de internet www.Angajat.co („Site-ul” sau „www.angajat.co”) și/sau aplicația Angajat.co echivalenta ce poate fi rulata pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone și/sau tableta disponibila în magazinele de aplicații mobile (cum ar fi Google Play sau App Store) („Aplicația Angajat.co”) și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului sau Aplicației („Serviciile”).

Accesarea și utilizarea Site-ului, a Aplicației Angajat.co , inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului sau Aplicației Angajat.co se poate face numai în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului și / sau a Aplicației Angajat.co termenii și condițiile de utilizare.

Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați Angajat.co sau Aplicația Angajat.co , vom considera ca ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugam să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului, Aplicației Angajat.co sau a Serviciilor oferite de Noi, după caz.

Utilizarea generală a platformei și a serviciului

1.Angajat.co oferă platforma ca un forum online de locuri de muncă destinat oricărei persoane fizice sau entități, fiind un utilizator care folosește orice aspect al platformei („Utilizator”) ca: (i) o entitate care accesează o platformă pentru să posteze un loc de muncă sau să utilizeze serviciile oferite de Angajat.co din când în când către Utilizatorii săi („Serviciul”) din orice motiv legat de căutarea candidaților pentru deschiderea unui loc de muncă („Angajator”) sau (ii) o persoană care caută locuri de muncă în orice calitate, cu excepția angajatorului („Căutător de locuri de muncă”). Puteți utiliza platforma și serviciul numai în scopuri legale de angajare independentă sau de angajare a candidaților pentru propriile nevoi în contextul declarat al utilizării intenționate și acceptabile a platformei de către Angajat.co.

2.Angajat.co este singurul interpret al utilizării intenționate și acceptabile a platformelor care vă permite să utilizați platforma. Dacă descărcați, accesați sau utilizați Serviciul în numele unei entități, declarați și garantați că sunteți autorizat să acceptați acest Acord în numele acestei entități și că această entitate este de acord să își asume responsabilitatea pentru utilizarea Platformei și a Serviciului în conformitate cu acest Acord și despăgubiți Angajat.co pentru încălcarea acestui Acord.

3.Profilele utilizatorilor conținute în rezultatele căutării pe Angajat.co sunt create de persoane asupra cărora Angajat.co nu exercită niciun control. Nu putem garanta că utilizatorii sunt cei care pretind că sunt. Nu confirmăm acuratețea sau caracterul complet sau orice listă de locuri de muncă sau alte informații transmise de niciun utilizator, inclusiv identitatea unui astfel de utilizator. Angajat.co nu își asumă nicio responsabilitate și nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul, acuratețea, caracterul complet, legalitatea, fiabilitatea sau disponibilitatea oricărei liste de locuri de muncă sau a altor date și / sau informații disponibile pe platformă.

4.Angajat.co nu verifică, nu susține sau garantează în alt mod niciun candidat sau angajator. Angajat.co nu face nicio declarație în ceea ce privește calificările în căutarea unui loc de muncă sau angajatorul și nici nu sancționează potențialul în căutarea unui loc de muncă sau angajatorul. În cazul unei dispute între dvs. și orice căutător de locuri de muncă sau angajator, veți despăgubi și menține inofensiv Angajat.co care rezultă din sau în orice mod legat de astfel de litigii (inclusiv recuperarea cheltuielilor legale).

5.Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă(candidat), recunoașteți și sunteți de acord că:

5.1. Orice CV, informație, dată, imagini, fotografie, materiale sau informații despre aplicație („Profil”) pe care le postați, afișați, le trimiteți sau le puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul Platformei face obiectul prezentului Acord. Cu toate acestea, fără a limita cele de mai sus, vă rugăm să rețineți că prin realizarea oricărui profil prin intermediul platformei, solicitați și autorizați Angajat.co să vă pună la dispoziție profilul oricărui angajator.

5.2. Reunoașteți că noi și angajatorii platformei ne bazăm pe acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor furnizate în timpul procesului de înregistrare și completării profilului dvs. și actualizate pe platformă și garantați și declarați că toate informațiile furnizate nouă și din profilul dvs. sunt corecte , completă și nu înșelătoare și rămâne așa;

5.3. Fiecare angajator este responsabil pentru orice poziție sau ofertă listată pe platformă („Listă de locuri de muncă”), iar Angajat.co nu garantează validitatea niciunei liste de locuri de muncă, iar solicitanții de locuri de muncă ar trebui să verifice validitatea oricărei liste de locuri de muncă înainte de a întreprinde orice acțiune care să afecteze situațiile lor actuale de angajare ;

5.4. Angajat.co nu își asumă nicio responsabilitate și nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul, acuratețea, caracterul complet, legalitatea, fiabilitatea sau disponibilitatea oricărei listări de locuri de muncă sau informații incluse în rezultatele căutării pe Angajat.co

6.Dacă sunteți angajator, recunoașteți și sunteți de acord că:

6.1. Ca regulă generală, afișarea postului dvs. va fi accesibil altor utilizatori prin intermediul platformei pentru o perioadă de 30 de zile de la postarea acestuia, cu excepția cazului în care acest termen este prelungit în conformitate cu condițiile specifice aplicabile.

6.2. Când răspundeți sau contactați un solicitant de locuri de muncă, împărtășiți aceste informații cu Angajat.co și ne cereți să le împărtășim cu solicitantul de locuri de muncă.

6.3. Noi și solicitanții de locuri de muncă de pe platformă ne bazăm pe acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor furnizate în timpul procesului de înregistrare și completării fiecărei liste de locuri de muncă și actualizate pe platformă și garantați și declarați că toate informațiile furnizate nouă și din lista dvs. de locuri de muncă sunt corecte , completă și nu înșelătoare și rămâne așa

6.4. Nu avem control asupra conținutului profilurilor, iar Angajat.co nu are nicio obligație de a examina niciun profil sau de a include niciun profil în rezultatele căutării sau în alte listări și putem exclude sau elimina orice profil de pe platformă pentru orice motiv sau fără niciun motiv ; Angajat.co nu își asumă nicio responsabilitate și își declină orice răspundere pentru conținutul, acuratețea, exhaustivitatea, legalitatea, fiabilitatea sau disponibilitatea oricărui solicitant de locuri de muncă inclus în rezultatele căutării Angajat.co

7.Utilizarea platformei de dvs. poate fi suspendată sau anulată în orice moment, din orice motiv, temporar sau permanent. Trebuie să încetați imediat utilizarea platformei în cazul în care primiți o notificare de suspendare sau anulare a licenței de utilizare a platformei.

8.Angajat.co își rezervă dreptul de a suspenda sau termina accesul și utilizarea dvs. în orice moment, dacă Angajat.co stabilește că încălcați acest Acord. Orice reziliere va intra în vigoare fără a aduce atingere oricăror daune pe care le-am putea solicita dvs. și reprezentanților dvs. legali, pentru a compensa pierderea suferită ca urmare a oricărei încălcări sau prevăzută în alt mod în temeiul prezentului acord.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

1.Tot (i) textul de pe fiecare pagină a Platformei, indiferent dacă este editorial, de navigație sau instructiv; (ii) sigle, butoane și alte elemente grafice de pe platforme; (iii) software care include atât codul clientului, cât și codul serverului, utilizate de Angajat.co pentru furnizarea de servicii; iv) combinații de culori, forme de butoane, aspectul paginii, design și toate celelalte elemente grafice ale Platformei („Conținutul Angajat.co ”), materiale, metodologii, planuri de implementare sau alte proprietăți intelectuale utilizate în timpul furnizării Serviciilor („Materiale Angajat.co ”), Platforma și toate drepturile, titlul și interesul de pe aceasta sunt proprietatea exclusivă a Angajat.co sau a licențiatorilor săi. Conținutul Angajat.co și Materialele Angajat.co sunt protejate de drepturi de autor, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate, unele dintre ele fiind, de asemenea, protejate ca mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate, nume comerciale și / sau mărci de servicii deținute de Angajat.co . Avem drepturi morale și înregistrate asupra mărcii Angajat.co și a altor mărci comerciale și nu trebuie să copiați, să modificați, să utilizați sau să tratați altfel mărcile fără consimțământul nostru prealabil scris.

2.Cu excepția licențelor limitate acordate în mod expres în acest Acord, Angajat.co își rezervă pentru el și pentru licențiatorii săi toate celelalte drepturi, titluri și dobânzi. Prin utilizarea Serviciilor noastre, nu obțineți niciun drept de proprietate asupra conținutului Angajat.co sau a materialelor Angajat.co conținute în acestea. Tot conținutul Angajat.co rămâne proprietatea noastră intelectuală, inclusiv (fără limitare) orice cod sursă, rețete de produse, date de utilizare, idei, îmbunătățiri, cereri de caracteristici, sugestii sau alte informații furnizate de Solicitantul de locuri de muncă sau de orice angajator. Fără a se limita la cele de mai sus, nu puteți reproduce, modifica, afișa, vinde sau distribui conținut Angajat.co sau Materiale Angajat.co sau să le utilizați în orice alt mod în orice scop. Angajat.co își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod specific aici. Nu trebuie să modificați nicio notificare privind drepturile de autor, legende de proprietate, atribuții ale mărcii comerciale și ale serviciilor, orice marcaje de brevet și alte indicii de proprietate asupra materialelor accesate prin intermediul Platformei, altele decât Conținutul dvs. de utilizator.

3.Licență de utilizat de către solicitanții de locuri de muncă. Angajat.co vă acordă prin prezenta un drept limitat, reziliat, revocabil, neexclusiv de a accesa și utiliza platformele numai pentru uz personal, care caută oportunități de angajare pentru dvs., sub rezerva respectării întotdeauna a termenilor prezentului acord. Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru conținutul oricărui profil pe care îl postați pe platformă și orice consecințe care decurg din acest profil. Utilizarea dvs. de platforme este un privilegiu. Angajat.co își rezervă dreptul de a suspenda sau anula acest privilegiu pentru orice motiv în orice moment, la propria sa discreție.

4.Licență de utilizare de către angajatori. Angajat.co vă acordă prin prezenta un drept limitat, reziliat, revocabil, neexclusiv de a accesa și utiliza platformele numai pentru dvs. și pentru afiliații dvs. utilizări interne ale afacerii care caută candidați la angajare, sub rezerva respectării întotdeauna a termenilor prezentului acord. Acest lucru vă autorizează să vizualizați și să descărcați materialul de pe platforme exclusiv pentru uz personal, direct legat de căutarea și recrutarea potențialilor de locuri de muncă. Nu puteți vinde, transfera sau atribui niciunul dintre Servicii sau drepturile dvs. de utilizare a Platformei sau a oricăruia dintre Serviciile furnizate de Angajat.co către niciun terț fără autorizarea expresă scrisă a Angajat.co. Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru conținutul oricărei liste de locuri de muncă pe care le postați pe platformă și orice consecințe care decurg din acest profil.

Cont

1.Va trebui să vă înregistrați la Angajat.co și să vă configurați un cont pentru a accesa platforma fie în căutarea unui loc de muncă, fie ca angajator și să utilizați Serviciul și să vă selectați propriul ID de conectare și parola pentru a avea acces la conturi. Toate conturile trebuie să aibă o adresă poștală asociată validă pentru primirea mesajelor electronice.

2.Putem, de asemenea, să refuzăm să vă acordăm un nume de utilizator care imită pe altcineva, care este protejat de legea mărcilor comerciale sau de alte drepturi de proprietate sau care este vulgar sau ofensator. De asemenea, putem elibera informații despre utilizatori în cazul în care credem că încălcați acest Acord sau că ați utilizat Serviciul pentru a comite acte ilegale sau dacă informațiile sunt trimise în judecată sau solicitate în alt mod de către autorități și / sau dacă considerăm că este necesar și / sau adecvat.

3.Dacă vă înregistrați, sunteți de acord să (a) furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre dvs., așa cum vi se solicită formularul nostru de înregistrare (inclusiv adresa dvs. de e-mail sau profilul rețelei sociale) și (b) să fiți responsabil pentru confidențialitatea și utilizarea numele de utilizator și parola și nu transferați sau revindeți utilizarea sau accesul la Serviciu către o terță parte. Angajat.co nu este responsabil și nu își asumă orice răspundere în cazul în care e-mailul dvs. este utilizat în mod necorespunzător și fals de către altcineva.

4.Sunteți de acord să vă actualizați prompt contul și alte informații, inclusiv adresa de e-mail și detaliile metodei de plată, astfel încât să putem finaliza tranzacțiile și să vă contactăm după cum este necesar în legătură cu tranzacțiile dvs.

5.Nu vă puteți transfera contul Angajat.co unui alt utilizator sau entitate. Pentru a vă proteja contul, păstrați confidențial detaliile contului și parola. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul dvs. Angajat.co.

6.Trebuie să vă folosiți contul Angajat.co pentru a-l menține activ și, cu excepția cazului în care utilizați contul cel puțin o dată pe an, ne păstrăm dreptul de a vă închide contul și de a vă închide accesul la platformă și servicii.

7.Sub rezerva limitărilor termenilor abonamentelor, puteți anula anumite servicii sau închide contul Angajat.co în orice moment și din orice motiv. Pentru a vă închide contul Angajat.co, vă rugăm să contactați echipa de asistență Angajat.co la [[email protected]].

8.În cazul în care Serviciile dvs. sunt anulate sau contul dvs. Angajat.co este închis (indiferent dacă de dvs. sau de noi), dreptul dvs. de a utiliza Serviciile se oprește imediat și licențele dvs. se încheie și vom șterge Conținutul asociat contului dvs. Angajat.co.

Conținut utilizator

1.Platforma permite utilizatorilor să posteze, să trimită, să afișeze sau să pună la dispoziție altfel pe listele de locuri de muncă ale platformei, profiluri sau orice alte informații, imagini, mesaje și alte materiale („Conținut utilizator”). Utilizatorii pot posta ocazional conținut de utilizator, inclusiv mesaje sau declarații care sunt înșelătoare, înșelătoare sau de-a dreptul greșite. Angajat.co nu susține și nu este responsabil pentru orice opinie, sfat, informație sau declarație conținută în conținutul utilizatorului realizat sau afișat pe platformă de către utilizatori. Recunoașteți că, accesând Platforma, puteți intra în contact cu conținut pe care îl puteți considera inadecvat și recunoașteți că Angajat.co nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru un astfel de conținut.

2.Utilizatorii nu trebuie să posteze conținut sau informații care sunt ilegale, frauduloase, discriminatorii, amenințătoare, abuzive, calomnioase, defăimătoare, obscene sau inacceptabile , care conțin insulturi sexuale, etnice sau rasiale sau de altă natură, sau materiale care nu conțin conținut relevant sau constructiv. , care trece dincolo de blasfemie în obscenitate sau urâciune sau care încalcă altfel legea. Utilizatorilor li se interzice, de asemenea, să posteze orice conținut care conține informații de proprietate, secrete comerciale sau informații confidențiale. Conținutul utilizatorului nu poate conține reclame, solicitări, scrisori în lanț, scheme piramidale, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate (cu excepția cazului în care sunt permise în mod expres de noi), sau să încurajeze sau să provoace spam sau inundații. Va trebui să respectați cerințele privind conținutul utilizatorului specificate de noi.

3.Vi se interzice postarea oricărui conținut de utilizator care conține informații oficiale de identificare (fie că este al dvs. sau al altei persoane) pe platformă, cum ar fi numărul de securitate socială, numărul pașaportului, numărul de identificare națională, numărul asigurării, numărul permisului de conducere, numărul imigrației sau alt număr, cod sau identificator similar. Includerea acestor informații de identificare în orice profil poate duce la furt de identitate și alte consecințe nefaste, pentru care Angajat.co nu are nicio responsabilitate. Angajat.co poate elimina astfel de informații, dar nu își asumă nicio obligație de a face acest lucru sau responsabilitate și răspundere pentru afișarea acestor informații.

4.Deși Angajat.co nu are obligația de a face acest lucru, Angajat.co poate monitoriza conținutul utilizatorului postat pe platformă și își rezervă dreptul de a șterge orice conținut de utilizator sau o parte din acesta care încalcă regulile de mai sus, mesajele, subiectele care nu au legătură cu partea specifică a platformei de pe pe care le postează, reclame, recrutare sau alte mesaje comerciale și orice alt conținut de utilizator pe care Angajat.co îl consideră la discreția sa este inadecvat. Dacă credeți că un mesaj încalcă politicile noastre, vă rugăm să contactați imediat Angajat.co pentru a putea lua în considerare editarea sau eliminarea acestuia. Angajat.co nu promite să elimine conținutul utilizatorului și interpretarea dacă Conținutul utilizatorului încalcă orice politică Angajat.co rămâne întotdeauna la latitudinea exclusivă a Angajat.co . Angajat.co își rezervă dreptul de a dezvălui toate conținutul utilizatorului și alte informații relevante și circumstanțele din jurul transmiterii acestora către orice terță parte pentru a opera Platforma și a furniza Serviciile în mod corespunzător; să se protejeze pe sine, pe partenerii săi și vizitatorii săi; și să respecte obligațiile legale sau cererile guvernamentale.

Drepturi de utilizare a conținutului utilizatorului

1.În măsura maximă permisă de lege, acordați Angajat.co un drept nerestricționat, neexclusiv, la nivel mondial, perpetuu, irevocabil, complet plătit, fără redevențe, sublicențiat (prin mai multe straturi de sublicențiari) drept și licență de a face, utiliza, vinde, sublicenția , reproduce, distribui, executa, afișa, pregăti lucrări derivate din și exploatează altfel Conținutul utilizatorului în orice scop referitor la Platforma, Servicii și afacerea sa. Mai mult, acordați Angajat.co , afiliaților săi și sublicențiatorilor dreptul de a vă folosi numele și / sau numele de utilizator în legătură cu conținutul Angajat.co . Când aplicați pentru o slujbă prin Angajat.co , trimiteți conținutul dvs. de utilizator la Angajat.co și solicitați Angajat.co să partajeze acel conținut de utilizator cu o terță parte. Declarați și garantați că: (i) dețineți conținut de utilizator postat de dvs. pe sau prin intermediul platformei sau aveți în alt mod dreptul de a acorda licența prevăzută în această secțiune, (ii) conținutul de utilizator nu încalcă drepturile de confidențialitate, publicitatea drepturi, drepturi de autor, drepturi contractuale, drepturi de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi ale oricărei persoane sau entități și (iii) conținutul utilizatorului nu are ca rezultat o încălcare a contractului între dvs. și o terță parte. Sunteți de acord să plătiți toate redevențele, taxele, daunele și orice alte sume datorate oricărei persoane sau entități din cauza conținutului pe care îl postați pe sau prin intermediul Platformei. Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Angajat.co și afiliații săi de orice pretenții rezultate din orice conținut sau materiale pe care le furnizați în temeiul prezentului document.

2.Dacă doriți să revocați acordarea licenței pentru un astfel de conținut de utilizator, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de solicitare la adresa serviciului nostru enumerată mai sus, cu o copie a pașaportului sau a cărții de identitate naționale (în scopul verificării identității) și să solicitați eliminarea acestui conținut. Scrisoarea dvs. de cerere trebuie să cuprindă (a) semnătura titularului drepturilor aplicabile pentru un astfel de conținut sau a unei persoane autorizate să acționeze în numele titularului drepturilor; (b) identificarea conținutului pentru care licența urmează să fie revocată și informații suficient de rezonabile pentru a permite Angajat.co să localizeze și să elimine conținutul de pe platformă; (c) numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail; (d) o declarație conform căreia credeți cu bună credință că sunteți titularul drepturilor sau autorizat de titularul drepturilor să revocați licența pentru conținutul desemnat; și (e) o declarație conform căreia informațiile din cerere sunt corecte și, sub pedeapsa sperjurului, că sunteți titularul drepturilor sau sunteți autorizat să acționați în numele titularului drepturilor cu privire la astfel de materiale. Poate exista o taxă pentru răspunsul și executarea unei astfel de cereri; vă rugăm să contactați Angajat.co pentru mai multe detalii.

Platformă și reguli de serviciu

1.Numai titularul de cont înregistrat poate accesa Platforma și utiliza Serviciul folosind numele de utilizator și parola furnizate pentru contul dvs. Nu aveți dreptul să atribuiți sau să delegați niciunul dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră prezentate fără acordul prealabil scris al Angajat.co și orice astfel de încercare este nulă. Angajat.co vă poate atribui sau delega în mod liber drepturile și obligațiile de mai jos, fără o notificare prealabilă.

2.Sunteți de acord să nu accesați (sau să încercați să accesați) Platforma și / sau Serviciul prin alte mijloace decât prin interfața furnizată de Angajat.co , cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru într-un acord separat cu Angajat.co . Sunteți de acord că nu veți participa la nicio activitate care interferează sau perturbă Platforma și / sau Serviciul (sau serverele și rețelele care sunt conectate la Platforma). Cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru într-un acord separat cu Angajat.co , sunteți de acord că nu veți reproduce, copia, copia, vinde, comercializa sau revinde Serviciul în niciun scop. Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru (și că Angajat.co nu are nicio responsabilitate față de dvs. sau față de orice terță parte) pentru orice încălcare a obligațiilor dvs. în temeiul prezentului Acord și pentru consecințele (inclusiv orice pierdere sau prejudiciu pe care Angajat.co le-ar putea suferi) unor încălcare.

3.Puteți utiliza Platforma și orice Servicii numai în scopurile permise și în conformitate cu legislația aplicabilă și vi se interzice stocarea, distribuirea sau transmiterea oricărui material ilegal prin intermediul Platformei și / sau a Serviciilor, altfel puteți fi expus la infracțiuni și / sau sau răspunderea civilă. Sunteți de acord că, dacă avem o afirmație terță parte că conținutul utilizatorului pe care l-ați contribuit este ilegal, veți suporta sarcina de a stabili că este legal.

4.Nu oferim rambursări sau credite pentru perioade de abonament parțial, perioade de probă sau conținut neutilizat, cu excepția cazului în care stabilim, în opinia noastră, că circumstanțele neobișnuite necesită o rambursare.

5.Sub rezerva restricțiilor și limitărilor abonamentului dvs., puteți anula un Serviciu în orice moment, cu sau fără motiv, caz în care (i) este posibil să nu primiți o rambursare; (ii) este posibil să fiți obligat să plătiți taxe de anulare în cadrul oricărui abonament în așteptare; (iii) este posibil să fiți obligat să plătiți toate taxele efectuate în contul dvs. de facturare pentru Servicii înainte de data anulării; și / sau (iv) puteți pierde accesul și utilizarea contului dvs. atunci când anulați Serviciile. Dacă anulați, accesul la Servicii se încheie la sfârșitul perioadei actuale de abonament pentru Servicii sau, dacă facturăm contul dvs. periodic, la sfârșitul perioadei în care ați anulat. Pentru a anula un Serviciu și a solicita o rambursare, dacă aveți dreptul la unul, vizitați serviciile de gestionare a contului.

6.Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea, suspendarea sau întreruperea Serviciilor sau închiderea Contului dvs., total sau parțial, în orice moment, din orice motiv, inclusiv comoditate, imediat și fără notificare prealabilă. În cazul în care vă anulăm abonamentul sau contul pentru încălcarea acestui Acord, fără a ne limita drepturile și căile de atac, recunoașteți și sunteți de acord că nu veți avea dreptul la rambursări sau credite pentru perioadele parțiale de abonament sau alte servicii cumpărate și că vă putem înceta imediat accesul la platforma.

7.Pentru a utiliza platforma și a accesa Serviciile, vi se cere să aveți un computer, telefon mobil compatibil, tampon digital sau dispozitiv portabil, acces la internet, date / plan celular și specificațiile minime necesare ale sistemului și software-ul operațional. Sunteți responsabil pentru furnizarea tuturor conexiunilor, planurilor și / sau echipamentelor necesare pentru a utiliza Serviciile și pentru plata taxelor percepute de furnizorul (furnizorii) conexiunilor, planurilor și echipamentelor dvs. Aceste taxe se adaugă la orice taxe pe care ni le plătiți pentru Servicii și nu vă vom rambursa aceste taxe.

8.Serviciile pot fi indisponibile din când în când, pot fi oferite în mod limitat sau pot varia în funcție de regiunea sau dispozitivul dvs. Recunoașteți că nu suntem obligați să păstrăm Platforma disponibilă pentru utilizarea dvs. și nu oferim garanții cu privire la disponibilitatea acesteia sau că Platforma va funcționa continuu sau fără erori. Ne străduim să menținem serviciile în funcțiune; cu toate acestea, toate serviciile online suferă întreruperi și întreruperi ocazionale. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru indisponibilitatea acestei platforme sau pentru orice ofertă de servicii găsită pe platformă sau orice întrerupere sau disfuncționalitate din orice motiv (inclusiv eșecuri ale furnizorului nostru de internet sau ale furnizorului de servicii de găzduire web, intrări ale unor terți sau forță majoră ). Angajat.co nu este răspunzător pentru orice întrerupere sau pierdere pe care o puteți suferi ca urmare a imposibilității de a accesa Platforma sau Serviciile. În cazul unei întreruperi, este posibil să nu puteți recupera conținutul dvs. de utilizator.

9.Sunteți de acord că nu veți transmite către Angajat.co sau nu veți încărca, ca parte a platformei, niciun cod dăunător, nici nu veți utiliza sau nu utilizați în mod greșit datele de pe platformă pentru propriul dvs. câștig comercial. „Cod dăunător” înseamnă orice software (uneori denumit „viruși”, „viermi”, „cai troieni”, „bombe cu ceas”, „blocări de timp”, „dispozitive moarte”, „capcane”, „coduri de acces, „„ Anulează roboții ”sau„ dispozitivele de ușă ”) care: (a) sunt proiectate în mod intenționat pentru a deteriora, perturba, dezactiva, dăuna, deteriora, interfera, intercepta, expropria sau împiedica în orice alt mod, orice date, suport de stocare, program , sistem, echipament sau comunicații, bazate pe orice eveniment, inclusiv, de exemplu, dar nu limitat la (i) depășirea unui număr de copii, (ii) depășirea unui număr de utilizatori, (iii) trecerea unei perioade de timp, (iv) avansarea la o anumită dată sau alt număr, sau (v) utilizarea unei anumite caracteristici; sau (b) ar permite unei persoane neautorizate să producă un astfel de rezultat; sau (c) ar permite unei persoane neautorizate să acceseze informațiile altei persoane fără știrea și permisiunea altei persoane.

10.Fără permisiunea noastră scrisă exprimată, nu veți copia nicio parte a Platformei în scopuri comerciale proprii, inclusiv: (i) să reproduceți sau să utilizați detaliile și profilurile oricărui Utilizator; (ii) să replice în întregime sau parțial Serviciile sau Platforma în orice mod; (iii) utilizați orice „deep-link”, „robot”, „spider”, „page-scrape” sau alt dispozitiv automat, program, algoritm sau metodologie, sau orice proces manual similar sau echivalent, pentru a accesa, achiziționa, copia sau monitorizați orice porțiune a platformei, profiluri sau orice conținut al utilizatorului, nici nu reproduceți sau eludați în niciun fel structura de navigație sau prezentarea acestora, nici să obțineți sau să încercați să obțineți materiale, documente sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție intenționat prin intermediul platformei ; sau (iv) încorporează total sau parțial platforma în orice altă pagină web, site web, platformă, aplicație sau alt format digital sau non-digital.

11.În legătură cu orice utilizare a Platformei: (i) trebuie să acționați în mod responsabil, profesional, în scopul activității dvs. profesionale și cu bună credință; (ii) nu vă implicați în niciun fel de discriminare, rasism, comportament defăimător, necorespunzător, indecent, ofensator sau de altă natură care incită la ură, discriminare, rasism, fanatism sau violență fizică a unei persoane sau a unui grup; (iii) trebuie să tratați platforma și utilizatorii acesteia cu respect și nu veți participa la nicio conduită care ar putea fi considerată agresiune, hărțuire, degradare, insultare sau înjosire (așa cum am stabilit noi); și (iv) nu trebuie să reprezentați sau să susțineți activități ilegale sau imorale;

Fără a limita cele de mai sus și doar cu titlu de exemplu, utilizatorii nu pot:

 • Generați sau facilitați e-mailuri comerciale nesolicitate („spam”);
 • Trimiteți, încărcați, distribuiți sau diseminați sau oferiți să faceți același lucru în ceea ce privește orice conținut ilegal, defăimător, hărțuitor, abuziv, fraudulos, care încalcă drepturile, obscen sau inacceptabil;
 • Distribuiți intenționat orice cod dăunător;
 • Transmite conținut care poate fi dăunător minorilor, solicită sau încurajează partajarea informațiilor personale de la minori;
 • Folosiți identitatea altei persoane (prin utilizarea unei adrese de e-mail sau altfel) sau vă denunțați în alt mod sau sursa oricărui e-mail;
 • Să transmită ilegal proprietatea intelectuală a altei persoane sau alte informații de proprietate fără permisiunea unui astfel de proprietar sau licențiator;
 • Folosiți platforma; să încalce drepturile legale (precum drepturile la viață privată și publicitate) ale altora;
 • Promovarea sau încurajarea activității ilegale;
 • Interferența cu plăcerea platformei de către alți utilizatori Angajat.co;
 • Creați mai multe conturi de utilizator în legătură cu orice încălcare a Acordului sau creați conturi de utilizator prin mijloace automate sau sub pretenții false sau frauduloase;
 • Vindeți, tranzacționați, revindeți sau exploatați în alt mod în orice scop comercial neautorizat sau transferați orice cont Angajat.co ;
 • Modificarea, adaptarea, traducerea sau ingineria inversă a oricărei porțiuni din platformă, conținutul Angajat.co sau materialul Angajat.co ;
 • Eliminarea oricăror notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute în sau pe platformă;
 • Reformatați sau încadrați orice porțiune a paginilor web care fac parte din platformă fără permisiunea explicită a Angajat.co ;
 • Contactați alți utilizatori Angajat.co cu privire la programele de marketing pe mai multe niveluri (MLM), joburile care necesită plată pentru a începe și orice subiecte Angajat.co consideră dăunătoare utilizatorilor săi;
 • Creați mai multe conturi Angajat.co fără permisiune;
 • Ocoliți orice limitări sau suspendări ale funcționalității;
 • Furnizați informații false în timpul utilizării platformei și / sau serviciului;

12.Angajat.co își rezervă dreptul de a utiliza o varietate de metode pentru a detecta și aborda activitatea anormală și conținutul ecranului pentru a urmări respectarea acestor termeni și a preveni abuzul (cum ar fi spamul). Aceste eforturi pot duce uneori la suspendarea temporară sau permanentă sau la încetarea unor funcții pentru unii utilizatori.

Termeni plați

1.Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod specific între Angajat.co și Utilizator, Serviciile pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă sunt furnizate gratuit.

2.Angajatorii pot utiliza platforma fără taxe în timpul oricărei faze de încercare specificate de Angajat.co pentru un anumit utilizator sau tip de utilizator. Utilizarea platformei la expirarea fazei de încercare și / sau accesul la anumite servicii premium vor fi supuse unei taxe.

3.Dacă există o taxă asociată utilizării dvs. de către Platformă sau a unei părți din Servicii, sunteți de acord să plătiți această taxă în moneda specificată. În funcție de locația dvs., unele tranzacții ar putea necesita conversie în valută sau pot fi procesate în altă țară. Este posibil ca banca dvs. să vă perceapă taxe suplimentare pentru aceste servicii atunci când utilizați un card de debit sau de credit. 4.Pentru a plăti taxele pentru un Serviciu, vi se va solicita să furnizați o metodă de plată în momentul înscrierii pentru acel Serviciu. Furnizând Angajat.co o metodă de plată, (i) declarați că sunteți autorizat să utilizați metoda de plată pe care ați furnizat-o și că orice informații de plată pe care le furnizați sunt adevărate și corecte; (ii) autorizați Angajat.co să vă taxeze pentru Servicii folosind metoda dvs. de plată; și (iii) autorizați Angajat.co să vă perceapă orice funcție plătită a Serviciilor pe care alegeți să le înscrieți sau să le utilizați. Vă putem factura în avans (a); (b) în momentul cumpărării; (c) la scurt timp după cumpărare; sau (d) în mod recurent pentru servicii de abonament.

5.Când achiziționați Serviciile pe bază de abonament (de exemplu, lunar, la fiecare 3 luni sau anual (după caz)), confirmați și sunteți de acord că autorizați plata recurentă, iar plățile vor fi efectuate către Angajat.co prin metoda pe care ați ales-o la intervalele recurente cu care ați fost de acord. Prin autorizarea plăților recurente, autorizați Angajat.co să proceseze astfel de plăți fie ca debituri electronice, fie ca transferuri de fonduri, fie ca plăți electronice din contul dvs. desemnat (în cazul casei de compensare automată sau plăți similare), sau ca taxe în contul dvs. desemnat ( în cazul plăților cu card de credit sau similare) (colectiv, „Plăți electronice”). Dacă orice plată este returnată neplătită sau dacă orice card de credit sau tranzacție similară este respinsă sau refuzată, Angajat.co sau furnizorii săi de servicii își rezervă dreptul de a colecta orice articol de returnare aplicabil, respingere sau taxă de fond insuficientă și de a procesa orice astfel de plată ca plată electronică

6.Putem suspenda sau anula Serviciile dacă nu primim o plată integrală la timp pentru toate costurile. Suspendarea sau anularea Serviciilor pentru neplată ar putea duce la pierderea accesului și utilizării contului dvs. și a Serviciului, inclusiv Servicii de abonament și Conte de utilizator

7.Puteți achiziționa credite („Credit Angajat.co ”) folosind orice metodă de plată pusă la dispoziția dvs. de Angajat.co din când în când. Creditul Angajat.co pe care îl achiziționați se va aplica contului dvs. de utilizator (și subconturilor) în momentul achiziției. Vă vom trimite o confirmare a comenzii dvs. de credit Angajat.co prin e-mail. Creditul Angajat.co expiră după un an și nu le veți putea reactiva. Veți putea utiliza creditele Angajat.co numai pentru serviciile selectate.

8.Toate prețurile nu includ TVA (cu excepția cazului în care este specificat pe platformă) și pot fi modificate în orice moment. Angajat.co poate colecta TVA sau alte impozite indirecte la rata aplicabilă pentru țara respectivă (conform regulilor fiscale aplicabile) în momentul plății Serviciilor sau achiziționării creditului Angajat.co sau în momentul în care utilizați creditul Angajat.co . Sunteți de acord să plătiți orice taxe sau impozite cu privire la Servicii și să ne despăgubiți împotriva oricărei cereri care rezultă din neefectuarea unei astfel de plăți.

9.Dacă orice sumă datorată rămâne neplătită, putem suspenda sau rezilia Contul dvs., putem percepe daune, costuri suplimentare de administrare și dobânzi (atât înainte, cât și după judecată) pentru suma neplătită, cu o rată mai mare de (i) 8% pe an și ( ii) rata deocamdată pentru o datorie eligibilă.

Rambursări

1.Cu excepția prevederilor legale, toate Serviciile achiziționate, inclusiv abonamentele, sunt finale și nerambursabile. Dacă credeți că Angajat.co v-a taxat din greșeală, trebuie să contactați Angajat.co în termen de 30 de zile de la această taxare. Nu se vor acorda rambursări pentru costurile mai vechi de 30 de zile. Angajat.co își rezervă dreptul de a refuza o cerere de rambursare în cazul în care consideră sau suspectează în mod rezonabil (i) că încercați să exploatați în mod nedrept această politică de rambursare, de exemplu, făcând cereri repetitive de rambursare pentru același produs sau caracteristică; (ii) că încălcați termenii prezentului acord; (iii) că utilizați oricare dintre Servicii în mod fraudulos. Dacă încălcați orice clauză a prezentului Acord, toate plățile nu sunt rambursabile și vă putem factura restul plăților datorate pentru Serviciile achiziționate.

Modificarea serviciului și a condițiilor

1.Angajat.co poate modifica termenii prezentului Acord sau poate modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul în orice moment, din orice motiv și fără notificare, notificându-vă aceste modificări prin orice mijloace rezonabile, inclusiv prin e-mail înregistrat sau oferind un Acord revizuit. prin intermediul Platformei. Sunteți de acord că Angajat.co nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice modificare sau întrerupere a Serviciului. Prin utilizarea platformei și / sau a oricărui serviciu, sunteți de acord că sunteți informat despre cea mai recentă versiune a Termenilor și condițiilor aplicabile.

2.Prin utilizarea platformei și a serviciilor, după ce s-au făcut modificări la prezentul acord, sunteți considerat că ați acceptat și ați acceptat să fiți obligat de astfel de modificări.

Confidențialitate

1.Utilizatorii trebuie să păstreze în confidențialitate orice informație scrisă care („Informații confidențiale”): (i) conține informații personale sau, după caz, detalii despre activitatea oricărui utilizator; (ii) detaliază activitatea Angajat.co ; (iii) conține informații personale ale oricărui solicitant de locuri de muncă; și (iv) este identificată de oricare dintre părți ca fiind confidențială și / sau proprietară, altele decât informațiile pe care părțile relevante le pot stabili: (A) se aflau în domeniul public la momentul publicării; (B) a fost deja în posesia unei părți atunci când a fost acordată, fără a fi fost dobândită (direct sau indirect) de la cealaltă parte; sau (C) a fost primit de la o altă persoană care avea dreptul legal nerestricționat de a divulga aceste informații fără orice obligație de confidențialitate. Aceste obligații continuă în vigoare și efect după încheierea prezentului acord.

2.Utilizatorii nu trebuie: (i) să utilizeze nicio informație confidențială, cu excepția măsurii necesare exercitării drepturilor sale și îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord; sau (ii) dezvăluie oricare dintre informațiile confidențiale, cu condiția ca fiecare parte să poată dezvălui informații confidențiale care trebuie divulgate: (A) prin lege sau prin ordin al oricărei instanțe judecătorești competente; (B) de către orice agenție guvernamentală, bursă sau alt organism de reglementare; sau (C) către personalul și consilierii săi, în cazul în care partea informează destinatarul cu privire la obligațiile legate de informațiile confidențiale în temeiul prezentului acord.

3.Dacă unui Utilizator i se cere să dezvăluie Informații Confidențiale, acel Utilizator trebuie: (i) în măsura posibilului, să notifice cealaltă parte dacă anticipează că i se va cere să dezvăluie oricare dintre Informațiile Confidențiale; și (ii) dezvăluie informații confidențiale numai în măsura necesară pentru a se conforma.

Confidențialitate și date

1.Acceptați politica noastră de confidențialitate (inclusiv LOPD (Politica de confidențialitate) aplicabilă pentru utilizatorii spanioli și disponibilă aici) și sunteți de acord că nu veți face nimic care să compromită conformitatea cu politica de confidențialitate și să nu faceți nimic contrar politicii de confidențialitate în măsura în care utilizați al platformei este preocupat. Putem modifica Politica de confidențialitate la notificare și la discreția noastră absolută și continuând să utilizați Platforma, acceptați astfel de modificări.

2.Fiecare parte (după caz) garantează și declară că a adoptat și implementează o politică de confidențialitate în conformitate cu cerințele tuturor legislațiilor aplicabile cu privire la toate datele personale furnizate celeilalte părți în legătură cu Serviciile sau în alt mod în temeiul prezentului Acord. Fără limitare, orice consimțământ necesar va fi obținut de către orice Angajator de la persoane fizice în scopul facilitării performanței Serviciului

3.În ceea ce privește orice date stocate, prelucrate sau controlate de Angajat.co sau altfel pe platformă, Utilizatorul recunoaște că singurul remediu va impune Angajat.co să depună eforturi rezonabile pentru a elimina aceste date sau pentru a restabili datele pierdute sau deteriorate.

Declinarea garanțiilor

1.Angajat.co nu garantează traficul și nici legăturile de pe platformă, listele de locuri de muncă, profilurile sau rezultatele specifice ale Serviciilor. Recunoașteți că nu suntem responsabili pentru conduita sau activitățile oricărui solicitant de locuri de muncă sau angajator și că nu suntem răspunzători pentru acestea în niciun caz.

2.Angajat.co își asumă orice responsabilitate sau răspundere pentru acuratețea, conținutul, caracterul complet, legalitatea, fiabilitatea sau operabilitatea sau disponibilitatea informațiilor sau materialelor afișate în rezultatele căutării sau postate pe platformă de Angajat.co sau de terți. Angajat.co își declină orice responsabilitate pentru ștergerea, eșecul de stocare, livrarea greșită sau livrarea în timp util a oricărei informații sau materiale referitoare la Serviciu sau utilizarea platformei. Angajat.co își declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu rezultat din descărcarea sau accesarea oricăror informații sau materiale de pe platformă sau accesate prin intermediul platformei. Angajat.co nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de dvs. sau de orice Utilizator din cauza utilizării sau utilizării necorespunzătoare a acestuia de către platforma Angajat.co .

3.Platforma, serviciile și toate materialele, informațiile, conținutul utilizatorului, produsele și serviciile incluse în platformă sau orice alte servicii sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție, fie expresă, fie implicită. Angajat.co și licențiatorii săi renunță în mod expres în cea mai mare măsură permisă de lege toate garanțiile exprese, implicite și statutare, inclusiv, fără limitare, garanțiile de comercializare, adecvarea pentru un anumit scop și nerespectarea drepturilor de proprietate. Angajat.co și licențiatorii săi renunță la orice garanție cu privire la securitatea, fiabilitatea, actualitatea și performanța serviciilor Angajat.co și utilizarea platformei. Angajat.co și licențiatorii săi renunță la orice garanție pentru orice informații sau sfaturi obținute prin intermediul platformei sau a oricărui serviciu. licențiatorii renunță la orice garanții pentru servicii sau bunuri primite prin intermediul sau promovate pe platformă sau primite prin orice linkuri furnizate de Angajat.co.

4.Înțelegeți și sunteți de acord că descărcați sau obțineți altfel materiale sau date prin utilizarea platformei sau a oricăror servicii la propria discreție și risc și că veți fi singurul responsabil pentru orice daune aduse sistemului dvs. computer sau pierderea sau corupția datelor care rezultă din descărcarea unui astfel de material sau date.

Limitare a răspunderii

1.Angajat.co sau licențiatorii săi nu vor fi în niciun caz răspunzători față de niciun utilizator din cauza utilizării sau utilizării necorespunzătoare a acestuia de către platformă, care rezultă din orice reclamație legată de acest acord sau de obiectul acestuia. O astfel de limitare a răspunderii se aplică pentru a preveni recuperarea daunelor directe, indirecte, accidentale, consecințe, speciale, exemplare și punitive (inclusiv orice pierdere de profit, fond comercial, afacere sau oportunitate, pierderea economiilor anticipate sau orice altă pierdere similară sau analogă) dacă o astfel de cerere se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență), despăgubire, echitate sau altfel, indiferent dacă Angajat.co sau licențiatorii săi au fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și fără a aduce atingere scopului esențial al oricărui remediu. O astfel de limitare a răspunderii se va aplica indiferent dacă daunele rezultă din utilizarea sau utilizarea incorectă a platformei, dependența sau deteriorarea cauzată de informațiile postate pe platformă, din incapacitatea de a utiliza platforma sau din întreruperea, suspendarea sau încetarea platformă (inclusiv astfel de daune suferite de terți). Această limitare se aplică și în ceea ce privește daunele suferite din cauza altor servicii sau bunuri primite prin intermediul sau promovate pe platforme sau primite prin orice linkuri furnizate în platformă. Această limitare se aplică, fără limitare, costurilor de achiziție de bunuri sau servicii înlocuitoare, profituri pierdute sau date pierdute. O astfel de limitare se aplică în continuare cu privire la performanța sau neperformanța platformei sau a oricărei informații sau mărfuri care apare pe platformă sau care este legată sau legată în vreun fel de aceasta. O astfel de limitare se va aplica indiferent de eșecul scopului esențial al oricărui remediu limitat și în măsura maximă permisă de lege.

2.Fără a limita cele de mai sus, Angajat.co sau licențiatorii săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru orice întârziere sau eșec al performanței care rezultă direct sau indirect din acte de natură, forțe sau cauze dincolo de controlul său rezonabil, incluzând, fără limitare, eșecurile de internet defecțiuni ale echipamentelor, defecțiuni ale echipamentelor de telecomunicații, alte defecțiuni ale echipamentelor, defecțiuni ale energiei electrice, greve, conflicte de muncă, revolte, insurecții, tulburări civile, lipsă de forță de muncă sau materiale, incendii, inundații, furtuni, explozii, acte ale lui Dumnezeu, război, acțiuni guvernamentale, ordinele instanțelor sau tribunalelor interne sau străine, neexecutării terților sau pierderii sau fluctuațiilor de căldură, lumină sau aer condiționat.

3.Anumite drepturi și căi de atac pot fi disponibile în temeiul legislației privind protecția consumatorilor (cum ar fi Legea privind vânzarea mărfurilor din 1979 sau Legea privind protecția consumatorilor din 1987, în Regatul Unit sau legislația similară din alte jurisdicții) și este posibil să nu fie permis să fie excluse, restricționate sau modificate. În afară de cele care nu pot fi excluse, noi și entitățile noastre conexe excludem toate condițiile și garanțiile care pot fi implicate de lege. În măsura permisă de lege, răspunderea noastră pentru încălcarea oricărei garanții sau condiții implicite care nu poate fi exclusă este restricționată, la opțiunea noastră pentru refacerea Serviciilor sau plata costului de re-furnizare a Serviciilor.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

1.Prezentul acord și orice dispută care decurge din sau în legătură cu acest acord („Disputa”) vor fi guvernate cu privire la toate aspectele, inclusiv, dar fără a se limita la validitatea, construcția și executarea acestui acord, de către și în conformitate cu legile din Anglia.

2.În cazul unui litigiu, se va căuta o soluție amiabilă înainte de a întreprinde orice acțiune în justiție. Dacă nu se poate ajunge la o soluție amiabilă, orice acțiune în justiție va fi introdusă în fața instanțelor din Anglia.

Diverse

1.Părțile sunt de acord că prezentul acord va fi acceptat electronic și că acordul la termenii și condițiile prezentului document este format și încheiat în mod electronic.

2.Prezentul acord constituie întregul acord între părți cu privire la obiectul prezentului document și înlocuiește și înlocuiește toate înțelegerile sau acordurile anterioare sau contemporane, scrise sau orale, cu privire la acest subiect. Orice renunțare la orice prevedere a prezentului Acord va intra în vigoare numai dacă este scrisă și semnată de Angajat.co . Acest Acord, împreună cu orice modificări și orice acorduri suplimentare pe care le puteți încheia cu Angajat.co în legătură cu Platforma, vor constitui întregul acord între dvs. și Angajat.co privind Platforma.

3.În cazul în care o dispoziție a prezentului acord este considerată invalidă de către o instanță cu jurisdicție competentă, nulă sau inexecutabilă în orice jurisdicție, nulitatea unei astfel de dispoziții nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții ale acestui acord, care vor rămâne în vigoare și efect. Părțile vor negocia cu bună credință pentru a înlocui orice astfel de prevedere cu o prevedere valabilă și aplicabilă și conformă cu intenția acestor Termeni, în măsura în care este rezonabil posibil.

4.Dumneavoastră și Angajat.co sunteți antreprenori independenți și nici o relație de agenție, parteneriat, asociere în participație, angajat-angajator sau francizor-francizat nu este intenționată sau creată prin acest acord. Nu suntem și nu putem fi părți la nicio tranzacție între orice căutător de locuri de muncă și angajator, inclusiv orice angajare rezultată sau alt angajament. 5.Asistența utilizatorilor pentru Servicii poate fi disponibilă la adresa [email protected]

6.Ar trebui să adresați toată corespondența referitoare la acest Acord la [email protected] oferind suficiente detalii despre întrebarea, comentariul sau preocuparea dvs.

7.Este posibil să vă trimitem notificări și alte corespondențe la adresa de e-mail pe care o înregistrați pe platformă. Este responsabilitatea dvs. să ne anunțați să vă actualizăm datele de contact pe măsură ce acestea se modifică.